STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Badanie techniczne

motocykla, ciągnika rolniczego
62/PLN
SPRAWDŹ

Badanie techniczne

samochodu ciężarowego, specjalnego
153/PLN
OFERTĘ

Podstawa prawna pobieranych opłat

Ustawodawca zobowiązał nas do pobierania z góry ustalonej kwoty za wykonywanie badań technicznych pojazdów. Cała treść rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Sejmu RP.

Oferujemy pełną gamę badań technicznych pojazdów samochodowych (osobowych oraz ciężarowych), motocykli, ciągników rolniczych, przyczep, pojazdów wolnobieżnych wchodzących w skład kolejki turystycznej, motorowerów. Właściciel każdego z wymienionych wyżej pojazdów jest obowiązany przedstawić go do badania technicznego.
Gwarantujemy profesjonalne usługi wykonywane przez doświadczonych i kompetentnych diagnostów oraz wykonywane na najnowocześniejszym sprzęcie diagnostycznym.

Stanowisko do wykonywania badań technicznych samochodów osobowych, samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczających 3,5 t, motocykli lub przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.

Stanowisko do wykonywania badań technicznych wszystkich rodzajów pojazdów przekraczających dopuszczalną masę całkowitą 3,5 t.